Nebojte se řešit své dluhy osobním bankrotem!

Vítejte v insolvenční kanceláři

Insolvenční kancelář ve svém sídle spravuje jednotlivá insolvenční řízení a vede jejich agendu.

 • jsme k dispozici ve službách dlužníkům i věřitelů, již probíhajících insolvenčních řízení
 • poskytuje služby v sepisech insolvenčních návrhů novým dlužníkům
 • Poskytuje služby i věřitelů, při řádném přihlášení jejich nároků
 • poradenství v dluzích pro veřejnost je možné po předchozím objednání

 • insolvenční správce ve svých provozovnách koná přezkum přihlášek věřitelů a první jednání s dlužníkem
 • v úředních hodinách jsou pracovnice insolvenčního správce poskytnou základní služby a podat základní informace o vedených insolvenčních řízeních
 • písemný kontakt přijímá insolvenční kancelář na adrese svého sídla. Na telefonu jsme k dispozici ve všech úředních hodinách a zároveň během týdne na číslech asistentek.
COVID-19

Návrhy vlády k řešení situace
COVID-19

Zmírnění dopadů epidemie

Stávající situací nemoci COVID – 19 očekává česká ekonomika dopady, zejména snížení příjmů fyzických osob, zaměstnanců nebo pečující o děti živnostníků, kteří museli dočasně uzavřít provozovny. Zároveň z pohledu insolvenčního zákona to znamená, že část dlužníků v oddlužení není schopna splácet měsíční splátky v souladu se splátkovým kalendářem a schváleným oddlužením. Dlužník má předně možnost požadovat, aby došlo ke změně rozhodnutí z důvodů podstatné změny okolností. Je tedy část problémů řešitelná.

V insolvenčních řízení zahájených po novele 1.6.2019 mohou dlužníci reagovat i tím, že požádá dlužník dle 412b IZ o přerušení oddlužení až na období 1 roku. U oddlužení do novely tento postup není možný. Není ani jasná garance, že pokud dlužník nesplní hranici 30% bude osvobozen od dluhů. Je tedy podstatné, že pokud by k tomuto neplnění došlo v souvislosti COVID-19, nebude to znamenat ztrátu možností oddlužení.

Další skupinou je řada podnikatelů, kteří dočasně řeší nedostatek příjmů, který má ale dočasný charakter. Tím, že podnikatelé se do této situace nedostali z vlastní viny, ale na základě rozhodnutí vlády.

Navrhuje se proto, aby tu nebyla odpovědnost za nepodání insolvenčního návrhu. Pro dlužníky bylo zřízena možnost mimořádného moratoria, jako ochranu provozuschopných podniků. Je navrhováno doručování prostřednictvím insolvenčního rejstříku, vnějším způsobem pouze doručování dlužníku.

Navrhuje se dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu u podniků, které mají povolenu reorganizaci.

COVID-19

COVID-19
Novinky v insolvenčním zákoně

Mimořádné moratorium

 • lze jej navrhnout soudu před zahájením insolvenčního řízení (případně po návrhu na zahájení jinou osobou) do 31. 8. 2020
 • dlužník-podnikatel usilující o ochranu prostřednictvím moratoria nesmí být ke 12. 3. 2020 v úpadku 1.1. účinky mimořádného moratoria jsou obdobné jako u insolvenčního návrhu, avšak dlužník může čerpat veřejnou podporu na zmírnění dopadů epidemie
 • závazky související se zachováním provozu vzniklé po vyhlášení moratoria mohou být hrazeny přednostně a s dlužníkem nelze ukončit dodavatelské smlouvy, pokud hradí alespoň tyto závazky
 • staví se lhůty (nebo nezačínají běžet)

Podání nového návrhu

 • na dobu do 6 měsíců po ukončení moratoria, nejdéle však do 31. 12. 2020 se pozastavuje povinnost podat insolvenční návrh sám na sebe; netýká se úpadků, které nastaly již před moratoriem nebo pokud úpadek nemá souvislost s moratoriem
 • k novým insolvenčním návrhům (od účinnosti navrhovaného zákona) podaným věřiteli se do 31. 8. 2020 nebude přihlížet; po 31. 8. 2020 věřitelé budou muset podat případný nový návrh
Jsme experti

Naše služby

Nabízíme širokou škálu služeb právních i ekonomických

Osobní bankrot

Zpracování návrhů na povolení oddlužení

Konkurzy

Zpracování návrhů na konkurz

Likvidace

Likvidace obchodních společností (soudní, mimosoudní)

Účetnictví

Zajištění vedení daňové evidence, účetnictví, zpracování daňových přiznání

Poradenství

Kompletní ekonomické a organizační poradenství

Dodavatelské služby

Zajištění dodavatelských služeb (právních, notářských, daňových, aj.)

Zajímavosti

Fakta

1+ Klientů
1+ Oddlužení
1+ Konkurzů
1 Provozoven
Zajímavosti

Provozovny

Neváhejte nás kontaktovat, naše firma je tu jen pro Vás. První shůze zcela bez poplatků

Nové
Praha

Hlavní město Praha

pondělí: 11:45 - 15:45 hod.
Domažlická 1256/1, Praha 3.

Ing. Jindra Ševčíková
tel.: 518 326 771, mob.: 775 914 181
insolvencejelinkova@seznam.cz

Nové
Kolín

Středočeský kraj

středa: 11:15 - 15:15 hod.
Jaselská 876, Kolín

Ing. Jindra Ševčíková
tel.: 518 326 771, mob.: 775 914 181
insolvencejelinkova@seznam.cz

Nové
Havlíčkův Brod

Východočeský kraj

středa: 9:30 - 12:00 hod.
13:00 - 14:30 hod.
Nádražní 614, Havlíčkův Brod

Věra Hlaváčková
tel.: 518 326 771, mob.: 703 484 059
insolvencejelinkova@seznam.cz

Nové
Olomouc

Moravskoslezský kraj

čtvrtek: 10:00 - 14:00 hod.
tř. Spojenců 716/22, Olomouc

Ing. Iveta Kuchtíčková
tel.: 518 326 771, mob.: 602 830 002
insolvencejelinkova@seznam.cz

Sídlo: Veselí nad Moravou

Jihomoravský kraj

úterý: 9:00 - 15:30 hod.
Zámecká 6, Veselí nad Moravou

Ing. Jana Jelínková, MBA, LL.M
tel.: 518 326 771, mob.:777 274 274
janajel@seznam.cz

Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt

Sídlo:

Insolvenční správce:

Ing. Jana Jelínková, MBA, LL.M.

Správa financí insolvenčních řízení:

Ing. Jiří Jelínek

Asistentka konkurzní řízení:

Ilona Palečková

Asistentka oddlužení:

Kateřina Novotná

Provozovny:

Asistentka pobočky Havlíčkův Brod:

Věra Hlaváčková
Najdeme vždy řešení!

Snadné a rychlé řešení vašich problémů?

Neváhejte nás kontaktovat, naše firma je tu jen pro Vás. První shůze zcela bez poplatků

Kontakt